Ht-19/ vt-20 är vårt tema

2019-08-14

Till hösten påbörjar vi vårt tema "Hållbar utveckling". Vi kommer tillsammans att utveckla vårt arbete för en hållbar framtid. Miljötänket ska genomsyra hela verksamheten genom bl.a. ekologisk och närproducerad mat, återvinning och återbruk av material, aktsamhet om leksaker och varandra, hälsosam rörelse i form av t.ex. yoga och mycket vistelse i naturen.