Ht-18/ Vt-19 är vårt tema kommunikation

2018-08-17

Till hösten påbörjar vi vårt tema "Kommunikation". Vi kommer att arbeta med olika sätt att kommunicera t.ex. tecken, bild, musik, rörelse, skapande, mm. Genom att läsa "kompisböcker", och diskutera dem, lär vi oss hur vi ska vara mot varandra. Vi lär oss uttrycka våra egna åsikter och känslor samt vara lyhörd för kompisarnas.