Djuris

djuristradet

2021-03-24

Djuris lär oss hur vi ska vara mot varandra för att bli "hållbara" människor.

UR har ett material som heter Djuris förskola. Där lär vi oss hur vi ska bete oss mot varandra på ett trevligt och respektfullt sätt. Vi lär oss visa känslor, säga nej, vänta på sin tur, lyssna på varandra m.m. Många givande samtal och stort engagemang har uppstått. Nu håller vi på att bygga upp en "Djurisvärld" med deras träd, förskola och omgivning.