Valar

IMG_3495 valar

2021-11-29

Hav och marina resurser

Vi fortsätter vårt hållbarhetsarbete genom att arbeta med FN:s globala mål 14, "Hav och marina resurser". Barnen forskar om djurlivet i havet, målar valar, städar stranden, mm. Tillsammans bygger vi en stor val, av återvinningsmaterial, att sätta upp på husfasaden.