Fysik, det lutande planet

lutande plan skogen

2022-09-28

Småttingarna utforskar

De yngsta barnen är ute i skogen och utforskar "det lutande planet" med hela kroppen.