Vår verksamhet

  • Vårt prioriterade utvecklingsmål till hösten är teknik.
  • Vi arbetar dagligen med sång, rytmik, drama, rörelse och sagor.
  • Vi bedriver skapande verksamhet genom bild och form i olika material och tekniker.
  • Vårt arbete innehåller många naturvetenskapliga experiment där barnen ställer hypoteser, utforskar och dokumenterar.
  • Barnen lär sig använda digital teknik för att söka kunskap, dokumentera, mm. och integrerar det i vårt praktiska arbete.
  • För att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna arbetar vi aktivt med barnkonventionen.
  • Under vårterminen har vi börjat med barn-yoga, och kommer att fortsätta med det till hösten. Den har många hälsofrämjande effekter. Bl.a. minskar den barnens stress, ökar koncentrationsförmågan och utvecklar motoriken.
  • Föräldrarna sköter städning av lokalerna kvällstid efter rullande schema.
  • Vi har två städdagar/år, då personal och familjer träffas, umgås och storstädar förskolan.
  • Vi arbetar miljömedvetet och för en giftfri förskola.