I Ur och Skur

Vi har varit I Ur och Skur sedan 2002. I Ur och Skur-inriktning innebär att vårt arbete med barnen går ut på att vistas mycket ute i naturen och därigenom få barnen att värna om naturen, djuren och varandra. Vi får friskare barn, de får sitt rörelsebehov tillgodosett, upptäckarglädje, fantasin utvecklas och de blir vetgiriga. Barngruppen består av 16-20 barn i åldrarna 1-6 år. De är indelade efter ålder;

  • Mulle (5-6 år)
  • Knytt (3-4 år)
  • Knopp (1-2 år)

För att få kalla sig I Ur och Skurförskola krävs att personalen är medlemmar och utbildade ledare inom Friluftsfrämjandet. Förskolan betalar medlemsskap för de barn som så önskar.

För att läsa mer om Friluftsfrämjandet klicka här.

Målsättning I Ur och Skur

  • Ge barnen bättre kunskap om naturen, naturkänsla och förståelse för sambanden i naturen.
  • Barnen skall lära sig hur man uppträder i naturen och bli medvetna om miljön.
  • Genom lek i naturen utvecklas fantasin, kreativiteten, språket, motoriken och den sociala förmågan.
  • Vuxna och barn upptäcker, undersöker och upplever tillsammans.
  • Genom leken förmedlas kunskap och ett undersökande arbetssätt.
  • Genom att följa djur och natur över hela året får barnen samband och kunskap om de olika årstiderna.
  • Det skall vara roligt att vistas i naturen!