Vår verksamhet

Vår verksamhet

 • Vi utgår från I Ur och Skurs metodcirkel och I Ur och Skurs fyra M: Vi pedagoger är medupplevande, medupptäckande, medagerande och medundersökande.
 • Vårt prioriterade utvecklingsmål till läsåret 2022/2023 är följande läroplansmål: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska
  processer och fysikaliska fenomen".
 • Vi arbetar dagligen med sång, rytmik, drama, rörelse och sagor.
 • Vi bedriver skapande verksamhet genom bild och form i olika material och tekniker.
 • Vårt arbete innehåller många naturvetenskapliga experiment där barnen ställer hypoteser, utforskar och dokumenterar.
 • Barnen lär sig använda digital teknik för att söka kunskap, dokumentera, mm. och integrerar det i vårt praktiska arbete.
 • För att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna arbetar vi aktivt med barnkonventionen.
 • Vi har barn-yoga och gymnastik i de olika åldersgrupperna. Den har många hälsofrämjande effekter. Bl.a. minskar den barnens stress, ökar koncentrationsförmågan och utvecklar motoriken.
 • Vi har två städdagar/år, då personal och familjer träffas, umgås och storstädar förskolan.
 • Vi arbetar miljömedvetet och för en giftfri förskola.
 • I skogen upptäcker och utforskar vi tillsammans. Genom att använda alla våra sinnen lär vi oss mer och kommer bättre ihåg vad vi upplevt.

Veckans aktiviteter

Måndagar är vår skogsdag. De äldre barnen går till "Storskogen" och de yngre till "Knoppskogen". Då har vi aktiviteter, äter mat, vilar och leker ute i skogen alternativt vid stranden. När vädret tillåter lagar vi mat i skogen över öppen eld eller på stormkök. 

Tisdagar och torsdagar har vi temaarbete, i åldersanpassade grupper, inom naturvetenskap, teknik, matematik, språk mm. På tisdagarna har de minsta barnen ofta sin samling i "Storskogen". Där lär vi och upptäcker tillsammans i ett naturligt sammanhang. Mullarna, som är våra äldsta, går på Mulleskola tre av fyra torsdagar. 

Onsdagar har vi gymnastik, experiment m.m.

Fredagar gör vi något husligt tillsammans t.ex. bakar bröd, lagar mat, dammtorkar eller går till återvinningsstationen vid Furulidskolan.