Skogsmulle och hans vänner

25.04.2023

Under vårteminen 2023 arbetar Knyttar och Mullar utifrån I Ur och Skurs figurer Skogsmulle och hans vänner Fjällfina, Nova och Laxe. Vi startade upp med Fjällfina som är Skogsmulles vän i Fjällen. Vi lärde oss om djuren i fjällen och valde ut en plats i "Storskogen" som ska representera Fjällfinas fjäll.

Nu har vi kommit till Nova som är Skogsmulles vän i rymden. Hon bor på Tella som är Tellus systerplanet. Den är så ren att den inte syns med blotta ögat. Nova lär oss om hållbar utveckling och hur vi på bästa sätt kan ta hand om och återskapa en god miljö här på Tellus. Vi ska bygga ett insektshotell och plantera blommor i "Storskogen". 

När det blir lite varmare är tanken att Laxe ska få ta över. Då kommer vi arbeta med havet och hur vi människor bör ta hand om våra hav och vattendrag för att djur och växter ska må bra där. Vi kommer även ha en "Strandräddardag" då vi åker ner till stranden och plockar skräp.